Z głebokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 grudnia br. zmarł Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni - Pan Kazimierz Szczech.

Wobec zaistniałej sytuacji Członkiem Rady Nadzorczej została Pani Magdalena Gajda, która w czasie ostatnich wyborów do Rady Nadzorczej uzyskała kolejno największą liczbę głosów. 

 

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, odbytym w dniu 13 grudnia 2022 r., Rada ukonstytuowała się w sposób następujący:

Przewodnicząca RN - Magdalena Gajda

Sekretarz RN - Andrzej Popiński

Członek RN - Elżbieta Szymańska

Regulamin plików cookies